бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Альдегіди бесплатно рефераты

Альдегіди

Опорний конспект

з хімії

на тему:

“Насичені одноатомні спирти”

Виконав:

учень 11-А класу

середеньої школи № 96

Коркуна Дмитро

Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один

атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.

СnH2n+1OH – загальна формула насичених одноатомних спиртів

Етанол

CH3OH – молекулярна формула

Н

|

H – C– O – H – структурна ф-ла

|

H СН3 – ОН – скорочена

структурна формула

Метанол

С2Н5ОН – молекулярна формула

Н Н

| |

H– C – С – O – H – структурна ф-ла

| |

H H СН3 –CH2 – ОН – скорочена

структурна формула

Електронна формула.

Етанол

Н ?- ?+

Н : С : О : Н

Н

Метанол

Н Н ?- ?+

Н : С : С: О : Н

Н Н

Ізомерія

Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:

4 3 2 1

СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОH

Бутанол –1

4 3 1 1

СН3 – СН2 – СН – СН3

|

OH

Бутанол - 2

CH3 – CH – CH2 – OH

|

CH3

2- Метилпропанол-1

CH3

1 2 | 3

СН3 – С – СН3

|

OH

2- Метилпропанол-2

Фізичні властивості метанолу і етанолу

Метанол і етанол – за нормальних умов рідини, легші за воду, мають

специфічний запах, як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип.

Метанолу дорівнює 650 С, етанолу– 780 С.

Метанол і етанол – дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім.

способом або за температурою кипіння.

Хімічні властивості метанолу й етанолу:

Повне окиснення (горіння)

2СН3 – ОН + 3О2 > 2СO2 + 4 H2O ?H=715 кДж/моль

Неповне окиснення

O О

|| ||

С2Н5ОН [pic]СН3 – С [pic] СН3 – С

-Н2О | -Н2О

C

Заміщення атома гідрогену

2CH3–CH2 – ОН+ 2 Na>2CH3–CH2–O Na + H2

Заміщення гідроксильної групи на галоген

СН3 – СН2 + ОН + Н – Сl>CН3 –СН2 –Сl

Дегідратація

С2Н5 ОН>(t 2700) CН2 =СН2+Н2O

6. Реакція естирифікації – взаємодія карбонових кислотіз спиртами при

нагріванні і наявності каталізатора .

O O

|| ||

СН3 – С + HO – C2H5 ?(t0,k,t) CH3 – C +H2O

| |

OH C2H5

7. Внутрішньо молекулярна дегідратація

2С2Н5 – ОН >(t0,k,t) С2Н5– О– С2H5 – O –C2H5 + H2O

Способи добування метанолу

Суха перегонка деревини

З синтез газу

СО +2Н2 >(t0,R,k,t)CH3OH

Способи добування етанолу

Гідроліз галоген пхідних

СН3 – С2Н2Cl + H2O >CH3 CH2OH + HCl

Відновлення альдинідів

O

||

СН3 – С + H2>CH5CH2OH

|

H

Спиртове бродіння глюкози

С6Н12О6 >(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2

Гідратація етилену

Гідратація етилену

Застосування етанолу й метанолу

Основа алкогольних напоїв

Розчинники

Органічний синтез і лабораторна практика

Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.